Allmänna villkor

Tillgång till och användning av webbplatsen www.toppatterns.se, och de varor och tjänster som finns på denna webbplats, omfattas av Toppatterns Allmänna villkor. Genom att använda webbplatsens tjänster, samtycker du till att Allmänna villkor kan komma att uppdateras. Du bör därför hålla dig uppdaterad på denna sida regelbundet för att bli varse om eventuella ändringar som Toppatterns kan ha gjort av Allmänna villkor.


Toppatterns förbehåller sig rätten att vid uppenbara felaktigheter, t.ex. avseende pris eller tryckfel, korrigera felet i efterhand. Om Du vill korrigera din beställning efter order kan Toppatterns endast göra detta innan varan är skickad till dig.

REKLAMATION

Reklamationsrätten täcker varor som är felaktiga enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Kund som önskar reklamera beställd vara ska kontakta Toppatterns så snart som möjligt efter att felet upptäckts, dock senast inom två månader.

Toppatterns står för returfrakten för godkända reklamationer. Varorna ska returneras inom 14 dagar från det datum reklamationen godkänts av Toppatterns.

När reklamerad vara returnerats och reklamationen godkänts kommer Toppatterns att kompensera dig i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Toppatterns förbehåller sig rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan inte är felaktig enligt gällande konsumentskyddslagstiftning.


FORCE MAJEURE
Toppatterns ansvarar inte för förlust eller skada som åsamkas Köparen och som uppstått på grund av krigshandling, arbetsmarknadskonflikt, myndighetsåtgärd, eldsvåda eller annan olyckshändelse eller omständighet Toppatterns inte kunnat råda över eller förutse.