Vogue

1 av 10

Fysiskt symönster eller digitalt?

De flesta av våra mönster är fysiska och skickas hem till dig med post. Men vi har även massor av digitala mönster som skickas till din mail direkt efter köp och du skriver ut mönstret själv.
Våra digitala mönster heter PDF-Symönster eller PDF-stickmönster.

Vårens nya symönster från Burda

1 av 12
1 av 5
Storleksguide för våra symönster

Stor­leks­gui­de

I vår stor­leks­gui­de hit­tar du vil­ken eu­ro­pe­isk stor­lek som
mot­sva­rar den ame­ri­kans­ka och vil­ka kroppsmått, an­giv­na i cm, som mot­sva­rar re­spek­ti­ve stor­lek.

Upptäck nu